UDGIVELSER

TITLE:


AUTHER:

SOFTCOVER:

PUBLISHER:

LANGUAGE:

ISBN-10:

ISBN-13:

DIMENTIONS:

BACK COVER:
TITLE:

AUTHER:

SOFTCOVER:

PUBLISHER:

LANGUAGE:

ISBN-10:

ISBN-13:

DIMENTIONS:

The Continuous Improvement Primer - an introduction to Basic Lean, Quality Management, Environmental Management and other Management Systems

Michael Abildgaard Pedersen

216 pages

Published through CreateSpace, an Amazon.com Company

English

15-30076021

978-15-30076024

7 x 10 inch (18,2 x 25,7 cm)

This book offers a quick and understandable introduction to the many large and complex areas such as

• The Basic Lean Management Philosophy and Lean tools

• Lean Six Sigma

• Supply Chain Management

• Environmental Management Systems (ISO 14001 & EMAS)

• Eco-Label Schemes (Nordic Eco-label, EU Eco-label, PEFC, FSC

• Corporate Social Responsibility (ISO 26000 & UN Global Impact)

• Quality Management Systems (ISO 9001)

• Innovation Management

This will help new employees, decision makers and executives in various companies like students in higher education

https://www.createspace.com/6075527

https://www.amazon.co.uk/dp/1530076021/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1489070171&sr=1-1

https://www.amazon.com/dp/1530076021/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1489069929&sr=1-1
Den Gode Bog - Bogvennen 2007 (Kapitlet: Det Gode Tryk)

Michael Abildgaard Pedersen (co-auther)

102 pages

Forening for Boghaandværk 2009

Danish

87-7442-043-7

978-87-7442-043-9

6,6 x 9,6 inch (16,7 x 24,5 cm)

(Title in English: "The good book" (coauthor), the chapter "The good print")

http://www.boghaandvaerk.dk/bogvennen.html

TITLE:             

AUTHER:         

HARDCOVER:

PUBLISHER:   

LANGUAGE:   

ISBN-10:

ISBN-13:         

DIMENSIONS:
Internationalt Standardiseret Grafisk Produktion - ISO 12647

Michael Abildgaard Pedersen

256 pages

Grafisk Litteratur & Grafisk Arbejdsgiverforening (may 2008)

Danish


978-87-91171-96-3

8,5 x 12 inch (21,5 x 30,5 cm)

(Title in English: "Internationally Standardized Graphic Print Production - ISO 12647")


http://www.grakom.dk/ydelser/virksomhed/standardisering/standardiseret-tryk/


TITLE:             

AUTHER:         

HARDCOVER:

PUBLISHER:   

LANGUAGE:   

ISBN-10:         

ISBN-13:         

DIMENTIONS:

Kopisikring af tryksager – 31 ideer der vanskeliggør kopiering

Michael Abildgaard Pedersen

92 pages

Grafisk Litteratur (April 2002)

Danish

87-88263-77-0

978-87-8826-77-0

6.9 x 8.8 inch (17,5 x 22,5 cm)

(Title in English: "Copy Protection of Printed Matter - 31 ideas that complicates copying")


BACK COVER:

Alt for mange af hverdagens tryksager lader sig for nemt forfalske. Det skyldes pri-mært den teknologiske udviklingen, der har åbnet muligheden for alle men også, at tryksagerne ikke er fremstillet med kopisikring for øje.

Eksemplerne har være talrige gennem de seneste år. Falske eksamenspapirer førte således frem til direktørposten på kunstmuseet Arken, studerende har selv forbedret deres karakterer for at komme ind på de attraktive studier, ved store begivenheder inden for sport og anden underholdning optræder jævnligt falske billetter, og så udle-veres der nervemedicin og narkotika på grundlag af falske recepter.

Mange virksomheder ønsker i dag at se en ren straffeattest ved ansættelse af nye medarbejdere. Men det kan enhver fremvise, for dertil kræves ingen særlige forud-sætninger. Straffeattesten er måske den offentlige blanket, der er lettest at efterligne.   

Kopisikring af tryksager handler om, hvordan det er muligt at beskytte sig mod forfalskning af tryksager. Fra de avancerede og dermed kostbare løsninger til de mere simple muligheder uden nævneværdige ekstraomkostning. Fx ved blot at anvende trykfarver eller papir i bestemte farver.

• Kopisikring af tryksager omfatter bl.a.:

• Kopisikring gennem materialevalg

• Kopisikring gennem trykfarvevalg

• Kopisikring gennem tryksagens grafiske elementer/design

• Kopisikring efter tryk


Kopisikring af tryksager er en inspirationskilde for bl.a. reklamebureauer, designere og trykkerier, der løser opgaver, hvor der er behov for at beskytte kunderne imod forfalskninger. Samtidig kan køberne af tryksager danne sig et billede af de mulighe-der, der i dag er for kopisikring.


ANDRE PUBLIKATIONER


SCIENTIFIC WORK: DOUBLE BLIND, PEER REVIEWED CONFERENCE PAPERS


Abildgaard, M. (2017) The Yin and Yang of Colors – How to calculate the exact Complementary Color to a specific chromatic Brand Color.

Proceedings of the 44th International Research Conference of iarigai, Fribourg, Switzerland September 2017.

Advances in Printing and Media Technology, Vol. XLIV(IV) – 5A: Printing inks, 119–128. ISBN 978-3-9870704-7-1 ISSN 2409-4021

IARIGAI: The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries


Abildgaard, M. (2016) Why most Brand Manuals fail when it comes to defining Brand Colors; And how to determine acceptable color deviations for specific Brand Colors.

Proceedings of the 43rd International Research Conference of iarigai, Toronto, Canada, August 2016

Advances in Printing and Media Technology, Vol. XLIII(III) – 4: Design, 91–100. ISBN 978-3-9870704-2-6, ISSN 2409-4021

IARIGAI: The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts IndustriesSE MERE HER: https://michaelabildgaard.com/index.html